Stratégiaalkotás, innovációpolitika Nemzetközi tevékenység Kaleidoszkóp Innovációs szolgáltatások
Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
A kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) forrásai

Strukturális Alapok

A Strukturális Alapok, az EU regionális politikájának fő pénzügyi eszközei. Magyarország 1989 óta részesül a Strukturális Alapok pénzforrásaiból az előcsatlakozási programokon keresztül. Azonban 2004. május elsejétől, amikor hivatalosan is csatlakoztunk az Unióhoz mi is egyenesen a különböző Strukturális Alapokból részesülünk.

Hazánkban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat, a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és irányítja a pénzügyi támogatások felhasználása céljából intézményrendszer működését.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), - vagyis a második Nemzeti Fejlesztési Terv – programjai közül a legközvetlenebbül járul hozzá a növekedési cél teljesítéséhez, mivel fő célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése, a produktív szektor versenyképességének erősítése révén.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA)

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) kiszámítható és biztos forrás a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, lehetővé teszi a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

A KFI támogatási források kezelését – mind az EU Strukturális Alapok társfinanszírozásával működő Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), mind a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) tekintetében – a Nemzetgazdasági Minisztérium végzi, a kapcsolódó operatív feladatokat a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt. látja el.

Az elérhető forrásokról és pályázati kiírásokról teljes körű információ a http://palyazat.gov.hu/ oldalon található.

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)

Az OTKA előirányzatából olyan tudományos kutatások, illetőleg azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható.

Az OTKA előirányzata felhasználható az ilyen tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre is.

Aktuális pályázatok:

Nemzetközi együttműködési pályázatok (NN) - benyújtása folyamatos

A pályázat célja: nemzetközi együttműködésen alapuló, kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások támogatása.

A pályázat általános feltételei: a pályázatot egyidejűleg a magyar kutatónak az OTKÁ-hoz, a külföldi társpályázó(k)nak pedig az illető ország(ok) kutatási alapjához/alapjaihoz kell beadnia. Az OTKA-hoz pályázó magyar pályázónak, a pályázat beadásának időpontjában, PhD fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az OTKA, a külföldi pályázatot pedig a külföldi ország kutatási alapja egyidejűleg támogatja. A külföldi fél támogatási döntéséről szóló hivatalos igazolásnak az OTKA pályázat benyújtása időpontját követő 9 hónapon belül az OTKA-hoz meg kell érkeznie.

Pályázható juttatások: a pályázaton elnyert támogatás elsősorban az együttműködés és a közös kutatás költségeire vonatkozik. A kutatásban alkalmazni tervezett doktoranduszok, doktorjelölt és posztdoktorok alkalmazásának, kisebb műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésének, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésének költségei is tervezhetők.

Az NN típusú pályázatok támogatására fordítható összeg az OTKA adott évi költségvetési támogatásának függvénye.

Publikációs pályázatok (PUB) - benyújtása folyamatos

Az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közérthető ismertetése, a kiemelkedő eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítő költségek biztosítása, valamint forrásmunkák kiadásának támogatása három pályázati kategóriában, utólagos finanszírozással.

A pályázható támogatási kategóriák:

  • Tudományos ismeretterjesztés (PUB-I)
  • Tudományos könyv megjelentetése (PUB-K)
  • Tudományos forrás kiadása (PUB-F)

Minderről bővebb információ: http://otka.hu

Utolsó módosítás: 2014. november 13.
HAZAI KFI INFORMÁCIÓK
 
Jogszabálykeresés
2012. július 24.
Bővebben...
Honlaptérkép
2012. július 24.
Bővebben...
Adatvédelem
2012. július 24.
Bővebben...
Impresszum
2012. július 24.
Bővebben...
© Nemzeti Innovációs Hivatal 1061 Bp, Andrássy út 12., Telefon: (+361) 484 2500, Fax: (+361) 318 7998