Stratégiaalkotás, innovációpolitika Nemzetközi tevékenység Kaleidoszkóp Innovációs szolgáltatások
Legfrissebb kiadványok
Elkészült a „Runway Budapest 2.0.2.0 – A Startup Credo”, amely célul tűzi ki, hogy Budapest az évtized végére a régió startup központjává váljon. Az ehhez szükséges eszközöket a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal valamint a hazai startup közösség szereplőiből álló BudapestHUB dolgozta ki.
2013. november 18.
Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Főosztályának legújabb, Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon címet viselő kiadványa. Kíváncsi arra, hogy honnan van forrás K+F-re, és mennyit költenek rá hazánkban vagy az EU-ban? Miből költenek K+F-re a vállalatok? Mekkora a külföldi vállalatok súlya a K+F-ben? Hol és hányan kutatnak Magyarországon? Hogyan hasznosul a K+F? Ezekre és sok más kérdésre is választ kaphat kiadványunkból.
2013. november 06.
A Nemzeti Innovációs Hivatalról (NIH) szóló 303/2010 (XII.23.) Korm. rendelet szerint a NIH feladatai között szerepel a KFI intézkedések és programoknak az értékelése. Az elmúlt időszakban kialakult egy KFI értékelési kultúra, amely átvette és alkalmazta a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. A NIH értékelési feladatait segíti az EU által támogatott EVAL-INNO projekt, amely eredményeinek disszeminációban a Hivatal is közreműködik.
2013. július 08.
Megjelent a KFI Tükör sorozat első kiadványa „Az IKT szektor helyzete” címmel. A kiadvány, mely az IKT szektort a K+F vonatkozásában vizsgálja, a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatóriumának gondozásában készült. Kiadványunk célja, hogy egyrészt az IKT szektor szereplői megismerjék, milyen jelenleg szektorukban a KFI helyzete, másrészt az államigazgatás döntéshozói is világosabban lássák, Magyarországon milyen kitörési pontok rejlenek a KFI területén.
2012. november 12.
Jelen tanulmányt a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 2012. január 24-i ülésén, a 2. napirendi pontban megfogalmazott állásfoglalása és felkérése alapján készítette a Nemzeti Innovációs Hivatal „a korábbi innovációs rendszer keretében nyújtott pályázati támogatások hasznosulásáról”.
2012. október 10.
Az elmúlt év eredményeit és az idei esztendő terveit bemutató kiadványunkkal - Évkönyvünkkel - a Nemzeti Innovációs Hivatal munkáját kívánjuk közelebb hozni Önökhöz. Az Évkönyv első fejezetében azt a nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési, innovációs környezetet mutatjuk be, amely a NIH működési kereteit alapvetően meghatározza.
2012. október 09.
A Nemzeti Innovációs Hivatal szervezeti egységeként működő TéT Obszervatórium első kiadványa a hazai vállalati kutatás-fejlesztés és innováció állapotát, lényegesebb összefüggéseit és trendjeit mutatja be. A nemzetgazdasági szinten fontos összefüggések tárgyalása mellett egyedi esetek segítségével igyekszik felhívni a figyelmet tipikus magyar vállalati KFI jelenségekre, vállalati életutakra. A vállalati esetek a kiadványban a fő szövegtől jól elkülönítve jelennek meg.
2012. október 09.
Nemzeti Innovációs Hivatal egyik kulcsfeladata, hogy a magyar K+F potenciált minél szélesebb körben bemutassa, segítse annak fejlődését. Az InnovAce kiadvány ennek a törekvésnek egyik fontos eleme.
2012. október 05.
E dokumentum az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának a megalkotását támogató TÁMOP projekt keretében készült. A tanulmányt a CONVINCIVE Tanácsadó Bt. készítette a Magyar Innovációs Szövetség megbízásából.
2010. szeptember 15.
Az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (SBA) tíz lefektetett elv mentén igyekszik segíteni az Európai Unió kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politikájának megvalósulását. Az Európai Bizottság minden évben éves jelentést (SME Performance Review) készít, valamint ténylapokon (Fact Sheets) értékeli, hogy az egyes tagállamokban miként valósult meg az intézkedéscsomag. A ténylapokon különböző fejezetekben információkat kaphatunk az adott országra vonatkozóan a kkv-k szerkezetéről, összevetést láthatunk az uniós átlaghoz viszonyítva, jó gyakorlatokat ismerhetünk meg, illetve nyomon követhetjük a kkv-politika tagállami alakulását.
2010. szeptember 10.
HAZAI KFI INFORMÁCIÓK
 
Jogszabálykeresés
2012. július 24.
Bővebben...
Honlaptérkép
2012. július 24.
Bővebben...
Adatvédelem
2012. július 24.
Bővebben...
Impresszum
2012. július 24.
Bővebben...
© Nemzeti Innovációs Hivatal 1061 Bp, Andrássy út 12., Telefon: (+361) 484 2500, Fax: (+361) 318 7998