Stratégiaalkotás, innovációpolitika Nemzetközi tevékenység Kaleidoszkóp Innovációs szolgáltatások
Legfrissebb kiadványok
Füzetünk célja, hogy segítse a startup fogalmának alaposabb megértését, melyet ma már itthon is széles körben használunk, ám még mindig sokaknak okoz problémát a szó jelentése. Nyolc pontban, a hazai és nemzetközi startup világ szereplőitől származó idézetek segítségével foglaltuk össze melyek ezeknek a speciális kezdő vállalkozásoknak a legfontosabb ismertetőjegyei.
2014. november 06.
A Nemzeti Innovációs Hivatal a H2020 programokban való sikeres magyar részvétel elősegítése és a Nemzeti KFI Stratégia 2020 céljai elérésének segítése érdekében elkészítette a „Nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének támogatása a hazai FP7 részvételt elősegítő támogatási programok értékelésével” című dokumentumot.
2014. június 26.
Elkészült a „Runway Budapest 2.0.2.0 – A Startup Credo”, amely célul tűzi ki, hogy Budapest az évtized végére a régió startup központjává váljon. Az ehhez szükséges eszközöket a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal valamint a hazai startup közösség szereplőiből álló BudapestHUB dolgozta ki.
2013. november 18.
Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Főosztályának legújabb, Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon címet viselő kiadványa. Kíváncsi arra, hogy honnan van forrás K+F-re, és mennyit költenek rá hazánkban vagy az EU-ban? Miből költenek K+F-re a vállalatok? Mekkora a külföldi vállalatok súlya a K+F-ben? Hol és hányan kutatnak Magyarországon? Hogyan hasznosul a K+F? Ezekre és sok más kérdésre is választ kaphat kiadványunkból.
2013. november 06.
A Nemzeti Innovációs Hivatalról (NIH) szóló 303/2010 (XII.23.) Korm. rendelet szerint a NIH feladatai között szerepel a KFI intézkedések és programoknak az értékelése. Az elmúlt időszakban kialakult egy KFI értékelési kultúra, amely átvette és alkalmazta a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. A NIH értékelési feladatait segíti az EU által támogatott EVAL-INNO projekt, amely eredményeinek disszeminációban a Hivatal is közreműködik.
2013. július 08.
A nemzetgazdaság versenyképessége a gazdaság egészében megújuló módon megjelenő, hasznosuló új tudással fokozható. A gazdasági-társadalmi adottságokra építő technológiai és tudásvezérelt fejlődés nagyobb súllyal és tartósabban járul hozzá a gazdasági növekedéshez, mint az erőforrások puszta bővítése.
2013. június 24.
Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Tükör sorozatának harmadik része, melyben a hazai régiók és megyék gazdasági, K+F-releváns, innovációs és ágazati jellemzőit vizsgáltuk, felmértük a régiók innovációs potenciáljának széles aspektusát. A jelentésben több olyan lényeges jelenséget tártunk fel, amelyek túlmutatnak a főváros és a vidék, valamint a keleti és a nyugati régiók közötti (KFI-ben is megmutatkozó) fejlettségbeli különbségek leírásán.
2013. június 17.
Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Tükör sorozatának második része, mely a nők és a női esélyegyenlőség helyzetét vizsgálja a KFI területén. Az elemzésben a vertikális és horizontális szegregáció jelenségeire koncentrálva elemeztük a nők helyzetét a felsőoktatásban való részvétel, a pályaorientáció és a tudományos előmenetel, valamint kutatási forrásokhoz való hozzáférés szempontjából.
2013. június 17.
Megjelent a KFI Tükör sorozat első kiadványa „Az IKT szektor helyzete” címmel. A kiadvány, mely az IKT szektort a K+F vonatkozásában vizsgálja, a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatóriumának gondozásában készült. Kiadványunk célja, hogy egyrészt az IKT szektor szereplői megismerjék, milyen jelenleg szektorukban a KFI helyzete, másrészt az államigazgatás döntéshozói is világosabban lássák, Magyarországon milyen kitörési pontok rejlenek a KFI területén.
2012. november 12.
Jelen tanulmányt a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 2012. január 24-i ülésén, a 2. napirendi pontban megfogalmazott állásfoglalása és felkérése alapján készítette a Nemzeti Innovációs Hivatal „a korábbi innovációs rendszer keretében nyújtott pályázati támogatások hasznosulásáról”.
2012. október 10.
HAZAI KFI INFORMÁCIÓK
 
Jogszabálykeresés
2012. július 24.
Bővebben...
Honlaptérkép
2012. július 24.
Bővebben...
Adatvédelem
2012. július 24.
Bővebben...
Impresszum
2012. július 24.
Bővebben...
© Nemzeti Innovációs Hivatal 1061 Bp, Andrássy út 12., Telefon: (+361) 484 2500, Fax: (+361) 318 7998